Reference - ?ekli o nás

Sv?toví klienti

 • PHILL BROWN producent a zvuka? (Bob Marley, Led Zeppelin, Dido, Faithless,Midnight Choir)
  I enjoyed working at Sono Studios with Norwegian band Midnight Choir very much. The "live" recording room is surprisingly controlable - and we were all happy with the results - great drum sounds and an excellent room for strings. Added to that - friendly staff, luxury accomodation, a good collection of microphones and a Neve desk - what more could you want - I will be back.

  (Velice jsem si u?il práci v Sonu s norskou kapelou Midnight Choir. ??ivá nahrávací místnost
  je super jednodu?e kontrolovatelná a my v?ichni jsme byli ?ťastní s výsledky-skv?lý zvuk bicích,
  a ú?asná místnost pro nahrávání smy?c?. K tomu v?emu si je?t? p?ipo?t?te p?átelské lidi, kte?í tam pracují, luxusní ubytování, dobrou sbírku mikrofon? a pult Neve-co víc m??ete chtít-já se do Sona vrátím.)


 • DAVID BIANCO producent a zvuka? (Tom Petty, Red Hot Chilli Peppers,Pearl Jam, Lucie-píse? ?ár)
  I sure had a wonderful time at Sono. I felt very  welcome and at home thanks to you and Pavel. I will never forget your kindness and hospitality. It would be my pleasure to write a few lines about the studio. First off I really loved the sound of the room. I was able to get a really great drum sound very quickly. Not only was the ambient sound really nice but we were able to move the drums and get a really good tight sound as well that was very powerful.

  Mixing was a pleasure. The control room was very accurate and the mixes seemed to expand outside of the room as we played the music on other systems in other environments. There was none of that "it sounded great in the control room but not any where else" kind of thing. Just the opposite was true. The mixes even sounded better. I also have to say that staff engineer Samo is extremely gifted and was a pleasure to work with. His unflagging efficiency and patience are a pleasure to be a beneficiary of. He, I predict, will be one of the best of the next generation of engineer/producers.

  Sono was a lovely experience for me. To work in such a relaxed, aesthetically pleasing environment and get such wonderful results was truly amazing. I look forward to the next project I can do in Prague so that I might return.
 • (M??ete si být jisti, ?e jsem se m?l v Sonu skv?le.Cítil jsem se velmi p?ijat a jako doma díky Pavlovi a Karolín?. Nikdy nezapomenu na laskavost, vlídnost a pohostinnost. Je pro m? pot??ením napsat pár v?t o Sonu. Tak nejprve na za?átek-miluju zvuk nahrávací místnosti. Velice rychle se mi poda?ilo získat skv?lý zvuk pro bicí. Nejenom ambientní zvuk byl velmi hezký, povedlo se nám pohybovat bicími po místnosti a dosáhnout tak také velice dobrého pevného a blízkého zvuku a to bylo silné a p?sobivé.

  Míchání bylo pot??ením. Re?ie je absolutn? p?esná a mixy jakoby vystupovaly ven z re?ie. Kdy? jsme je poslouchali na jiným p?ístrojích v jiných místech, v?ude to zn?lo tak, jak to bylo sly?et ve studiu. Nestalo se to, ?e ? ve studiu to zn?lo skv?le, ale u? ne nikde jinde?, jak se ?asto stává. Opak byl v Sonu pravdou. Mixy dokonce zn?ly lépe. Také práce zvuka?? byla skv?lá, byla radost s nimi pracovat, jsou velmi talentovaní. Jejich nekone?ná výkonnost a trp?livost je n?co, co si ?lov?k opravdu u?ívá. Domnívám se, ?e budou v nové generaci zvuka??-producent? pat?it mezi ty nejlep?í.

  Sono pro m? bylo nádhernou zku?eností. Bylo fantastické pracovat v tak klidném, hezky za?ízeném prost?edí a dosáhnout skv?lého výsledku. T??ím se na dal?í projekty, které bych v Praze mohl ud?lat a vrátit se tak do Sona. S pozdravem. David Bianco)

?e?tí klienti

 • MAREK EBEN
  Studio Sono - toť Amerika, 10 km od Kladna. Jestli je na Sonu n?co jasné, tak to, ?e ho d?lali muzikanti. To, ?e je skv?le vybavené, je u? dnes samoz?ejmostí, ale já bych za hlavní p?ednost pova?oval filosofii toho místa. M??ete tam pracovat, jíst, spát, d?lat od kdy chcete do kdy chcete a je?t? ke v?emu se v druhém studiu v?dycky trápí jiná kapela, se kterou si m??ete vym??ovat adresy, vlaje?ky a p?ítelkyn?. Z balkonu horního studia je krásný pohled na vedlej?í luxusní vilu obchodníka s hnojivy.

  Hudebníci na ni hledí a v duchu po?ítají, kolik by museli prodat nosi?? nového alba, aby na to m?li. Po chvíli se v depresi vracejí zp?t do práce. Zvukoví mist?i studia SONO pravd?podobn? pro?li tuhým psychologickým výcvikem, proto?e stále vypadají, ?e se jim va?e hudba líbí. Se?teno a podtr?eno -  chcete-li, aby se nahrávání va?í desky zm?nilo v n?kolikatýdenní, p?íjemný ve?írek, to?te v SONU.

 • MICHAL PAVLÍ?EK
  "Do nahrávacích studií SONO jsem poprvé vstoupil p?ed 12 lety a m?l jsem pozd?ji období, kdy jsem v nich trávil s r?znými projekty i n?kolik m?síc? v kuse. V Sonu jsem nato?il mnoho CD z oblasti popu a rocku /nap? BSP, Na?eva, Pra?ský Výb?r, Big Heads, Michalea Poláková, Dan H?lka, Kamil St?ihavka a dal?i/ a nebo symfonickou muziku /Malý princ - balet, Oslava svobody - hudba k sumittu NATO, Outlaw-britský tv seriál/?ervený bedrník pro BBC a nebo muzikály /Klaun, Excalibur/ ?i nekone?nou serii hudebních show Na Klobou?ku.

  D?vod?, pro? zde natá?ím je n?kolik. Za prvé vynikající zvuk a to od syrového ryzího analogu a? po moderní fusion sound ve spojení s elektronikou, za druhé p?íjemné  prost?edí v?etn? zázemí mimo dosah m?stského labyrintu,ale asi hlavní d?vod je posádka studia Sono.

  To?il jsem s  Pavlem Karlíkem, Milanem Cimfem, Jaroslavem Suchánkem, Andy La?em I s Petrem Kovandou a dal?ími. V?ichni jsou to profesionální, kreativní zvukoví mist?i, kte?í se dovedou ob?tovat pro vyzn?ní projekt?, n?kte?í z nich dokonce i skv?lí muzikanti a v neposlední dob? i uznávaní producenti na na?í hudební scén? s ?adou významných ocen?ní. Ale taky p?átelé, na které se m??u spolehnout. Proto?e, kdy? s n?kým trávíte dlouhý ?as zav?ený ve studiu jako v ponorce, je velmi d?le?ité najít spole?nou ?e? a vzájemné porozum?ní, aby atmosféra p?i natá?ení m?la pozitivní dopad na vyzn?ní va?í hudby. Mám rád to fluidum, které SONO má."
  V Hol?inách 18.1. 2005, Michal Pavlí?ek
Počítadlo: 799732 unikátních návštěvníků, 808835 návštěv, 1188520 hitů
 

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0